آموزش شبکه و برنامه‌نویسی

با ما بروز باشید

SQL Server 2019 -Aliass, GROUP BY, HAVING درس دهم- بررسی دستورات

 

3-1-5-14 بررسی دستور Aliass

این دستور برای ایجاد یک نام مستعار برای ستون‌های یک جدول کاربرد دارد تا خوانایی آن راحت‌تر شود؛ این نام تنها در زمان جستجو ایجاد می‌شود و بعد از آن حذف خواهد شد، این دستور را باید با AS اجرا کرد که شکل کلی آن به‌صورت زیر است:

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name;

در دستور بالا، alias_name یک نام مستعار برای جدول مورد نظر است خواهد بود.

 

مثال اول

SELECT CustomerID AS ID, "Customer Name" AS Customer

FROM Customers;

در دستور بالا، دو ستون CustomerID و Customer Name با دو نام جدید در خروجی چاپ خواهند شد که در شکل 54-3 این موضوع را مشاهده می‌کنید.

 

شکل 54-3 بررسی دستور Aliass

مثال دوم

SELECT "Customer Name" AS Customer, "Contact Name" AS "Contact Person"

FROM Customers;

این دستور نیز به‌مانند دستور قبلی است و نکتهای که در این دستور وجود دارد، این است که برای ایجاد یک ستون دو حرفی باید کلمه‌ی مورد نظر را در یک کروشه قرار دهید؛ این موضوع را در شکل 55-3 مشاهده می‌کنید.

 

شکل 55-3 بررسی دستور Aliass

 

 

مثال سوم

SELECT "Customer Name", Address + ', ' + PostalCode + ' ' + City + ', ' + Country AS Address

FROM Customers;

در دستور بالا، دو ستون در خروجی چاپ خواهد شد که در ستون Address، چند گزینه چاپ خواهد شد که شامل Address, PostalCode, City و کشور خواهد بود که در شکل 56-3 این موضوع را مشاهده می‌کنید.

 

شکل 56-3 بررسی دستور Aliass

3-1-5-15 بررسی دستور GROUP BY

دستور GROUP BY برای جمع‌بندی مقادیر یکسان کاربرد دارد و آنها را توسط تابع‌هایCOUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AVG() در خروجی چاپ خواهد کرد، شکل کلی این دستور به‌صورت زیر خواهد بود:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
ORDER BY column_name(s);

مثال اول

SELECT * FROM Customers

 

SELECT COUNT(CustomerID), Country

FROM Customers

GROUP BY Country;

 

در دستور بالا، در خط اول یک خروجی کلی از اطلاعات جدول Customers را خواهیم داشت و در ادامه با استفاده از دستور COUNT، تعداد مشتریان هر کشور شمارش می­شود و در آخر با دستورGROUP BY، تعداد مشتریان به همراه کشور‌های آنها چاپ شده است؛ در شکل 57-3 این موضوع را مشاهده می‎کنید.

 

شکل 57-3 بررسی دستور GROUP  BY

 

مثال دوم

SELECT * FROM Customers

 

SELECT COUNT(CustomerID), Country

FROM Customers

GROUP BY Country;

در دستور بالا به‌مانند دستورات قبلی مشتریان مورد نظر چاپ خواهد شد، اما در آخر خط با دستور ORDER BY به همراه دستور DESC از بیشتر به کمتر مشتریان مرتب خواهند شد که در شکل 58-3 این موضوع را مشاهده می‌کنید.

 

شکل 58-3 بررسی دستور GROUP  BY

3-1-5-16 بررسی دستور HAVING

این دستور، یک دستور کمکی است که می‌تواند در دستورات اضافه شود؛ شکل کل این دستور به‌صورت زیر است:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
HAVING condition
ORDER BY column_name(s);

مثال اول

SELECT COUNT(CustomerID), Country

FROM Customers

GROUP BY Country

HAVING COUNT(CustomerID) > 0

ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC;

 

در مثال بالا، عدد صفری که مقابل دستور HAVING  قرار داده شده به این معنی است که تعداد مشتریان هر کشور اگر بیشتر از صفر بود، در خروجی چاپ کند. شما می‌توانید این عدد را تغییر دهید و یا اینکه عملگر آن را عوض کنید، در شکل 59-3 این مثال را مشاهده می‌کنید.

 

 

شکل 59-3 بررسی دستور HAVING

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
0 کاراکتر
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
کد تصویری را وارد کنید

آخرین مطالب سایت

Search