آموزش شبکه و برنامه‌نویسی

با ما بروز باشید

SQL Server 2019 - درس ششم - بررسی دستورات Insert, Update, Delete

 3-1-5-2 بررسی دستور Insert   

این دستور برای واردکردن اطلاعات در جدول کاربرد دارد و می‌توانید با استفاده از این دستور، اطلاعات خود را وارد جدول کنید.

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...) ;

 

در دستور بالا، ابتدا باید INSERT INTO را بنویسیم و بعد از آن، نام جدول را به‌جای table_name بنویسیم، سپس باید در پرانتز مورد نظر نام ستون‌هایی که قرار است اطلاعات در آن وارد بشود را بنویسیم.

روش دیگری هم برای ورود اطلاعات به‌صورت زیر وجود دارد:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...) ;

در دستور بالا، ورود اطلاعات به ترتیب ستون‌های موجود انجام می‌شود.

مثال اول ورود اطلاعات با استفاده از نام ستون

 INSERT INTO Customers (CustomerID,"Customer Name", "Contact Name", Address, City, PostalCode, Country)

VALUES ('6','Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway') ;

SELECT * FROM Customers;

 در دستور بالا، ابتدا نام ستون‌ها ذکر شده است و بعد از آن، اطلاعاتی که قرار است وارد جدول شود را در قسمت VALUES وارد می‌‎کنیم.

به این نکته توجه کنید که ستون‎هایی که دوقسمتی هستند، حتماً باید بین دو تا علامت " " قرار بگیرند تا در خروجی با خطا مواجه نشوید.

در آخر، دستور SELECT * FROM Customers; را برای نمایش اطلاعات جدول وارد کردیم که در شکل 3-21 خروجی نهایی را مشاهده می‌کنید که یک سطر جدید به جدول اضافه شده است.

  

شکل 21-3 ورود اطلاعات در جدول

مثال دوم ورود اطلاعات به ترتیب ستون

دستور زیر را اجرا کنید:

INSERT INTO Customers

VALUES ('7','Farshid', 'Babajani', 'Seied Khandan', 'Tehran', '8843', 'Iran') ;

SELECT * FROM Customers;

در دستور بالا، اطلاعات ورودی به ترتیب ستون‌های جدول قرار می‌گیرند و باید در ورود اطلاعات دقت کنید، اگر به شکل 22-3 توجه کنید خروجی مشخص شده است.

 

شکل 22-3 ورود اطلاعات

 3-1-5-3 بررسی دستور Update

با استفاده از این دستور می‌توانید اطلاعات موجود در هر ستون را تغییر دهید؛ برای این کار باید از دستور زیر استفاده کنید:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;

در دستور بالا، ابتدا باید نام جدول را بعد از دستور UPDATE وارد کنید. در قسمت SET باید مشخص کنید که چه گزینه‌هایی باید تغییر کند و در آخر نیز باید از دستور شرطی WHERE استفاده کنید تا مشخص شود که به کدام سطر اشاره می‌کنید.

مثال اول آپدیت کردن اطلاعات جدول

UPDATE Customers

SET "Contact Name" = 'Alfred Schmidt', City= 'Frankfurt'

WHERE CustomerID = 1;

SELECT * FROM Customers

WHERE CustomerID=1;

در دستور بالا، جدول Customers انتخاب می‌شود و در قسمت SET ستون‌ها به همراه مقدار آن مشخص می‌شود و در قسمت شرطی WHERE باید شرط مورد نظر را وارد کنید که در اینجا از شماره­ی CustomerID استفاده کرده است؛ توجه داشته باشید دو خط آخر برای نمایش سطر اول جدول به کار برده شده است.

اگر به شکل 23-3 توجه کنید، سطر مورد نظر آپدیت شده است و در خروجی به نمایش گذاشته شده است.

 

شکل 23-3 آپدیت اطلاعات

اگر دو خط آخر دستور بالا را وارد نکنید، خروجی مانند شکل 24-3 خواهد شد.

 

شکل 24-3 آپدیت اطلاعات

کارهای زیادی می‌توان با دستور UPDATE انجام داد، مثلاً می‌توانید با دستور زیر نام ContactName مربوط به شهر‌های Mexico را با استفاده از شرط تغییر دهید:

UPDATE Customers

SET "Contact Name"='Juan'

WHERE Country='Mexico';

 

نکته­ی مهم: اگر چنانچه شرط WHERE را در دستور UPDATE قرار ندهید، تمام ستون‌های انتخاب­شده آپدیت خواهد شد؛ در دستور زیر تمام ContactName ها به Juan تغییر خواهند کرد.

UPDATE Customers

SET ContactName='Juan';

3-1-5-4 بررسی دستور DELETE

این دستور همان‌طور که از نامش پیداست، برای حذف اطلاعات جدول­ها کاربرد دارد که شکل کلی آن به‌صورت زیر است:

DELETE FROM table_name WHERE condition;

در دستور بالا به‌جای table_name باید نام جدول و به‌جای condition، شرط مورد نظر خود را وارد کنید.

مثال اول حذف اطلاعات جدول

DELETE FROM Customers WHERE "Customer Name"='Farshid';

SELECT * FROM Customers

در دستور بالا، جدول Customers انتخاب شده است و در شرط آن اعلام شده است که CustomersName مشخص­شده باید حذف شود که در شکل 25-3 قبل از اینکه دستور مورد نظر را اجرا کنید، نام Farshid را در قسمت 7 مشاهده می‌کنید، اما بعد از اجرای دستور در شکل 26-3 سطر مورد نظر حذف شد.

 

شکل 25-3 حذف اطلاعات

 

شکل 26-3 حذف اطلاعات

برای حذف اطلاعات کامل جدول باید از دستور زیر استفاده کنید:

DELETE FROM table_name;

در دستور بالا باید به‌جای table_name، نام جدول خود را وارد کنید.

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
0 کاراکتر
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
کد تصویری را وارد کنید

آخرین مطالب سایت

Search