آموزش شبکه و برنامه‌نویسی

با ما بروز باشید

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - ایجاد نما (View) در شیرپوینت (درس ششم)

ایجاد نما (View) در شیرپوینت

همان‌طور که در صفحات قبل مشاهده کردید، نما یا همان، View مربوط به List-1 را بررسی کردیم که دارای گزینه‌های مختلفی بود، امّا می‌توانید یک یا چند نوع نما با مشخّصات و کار مختلف در شیرپوینت ایجاد کنید و در هر کدام از نما‌ها، اطّلاعات مختلفی را مشاهده کنید؛ برای انجام این کار با ما همراه باشید.

وارد لیست شوید و از تب List بر رویCreate View کلیک کنید، این گزینه‌ برای ایجاد View یا نما کاربرد دارد.

 در این قسمت، پنج گزینه را مشاهده می‌کنید، گزینه‌ی اوّل (Standard View) است، اگر این گزینه را انتخاب کنید، می‌توانید مانند لیستی که برای اوّلین بار ایجاد کردید، یک View با مشخّصاتی که می‌خواهید، ایجاد کنید؛ در قسمت شماره‌ی دو (Datasheet View) در این نوع View نمایش داده¬ها به صورت کاربرگ (Excel Spreadsheet) صورت می‌گیرد، در این حالت ویرایش داده¬ها در سطرهای مختلف با سهولت انجام می شود و مانند کاربرگ¬های Excel، امکان انجام محاسبات روی ستون¬ها، همچنین ویرایش انبوه داده¬ها در سطرهای مختلف به صورت هم¬زمان وجود دارد؛ در قسمت شماره‌ی سه (Calendar View) نمایش داده¬ها به صورت تقویم در نمای روزانه، هفتگی و ماهیانه صورت می‌گیرد؛ در قسمت شماره‌ی چهار (Gantt View) نمایش محتویّات لیست به صورت نمودار گانت است، با استفاده از نمای گانت، محدوده¬ی زمانی وظایف یا فازهای پروژه به صورت یک گانت¬چارت افقی نمایش داده خواهد شد؛ در قسمت شماره‌ی پنج که مربوط به نرم¬افزار SharePoint Designer است، با استفاده از نرم¬افزار SharePoint Designer می‌توانید یک نمای سفارشی طرّاحی کنید و امکانات بیشتری برای طرّاحی گرافیکی و نحوه¬ی نمایش داده¬ها داشته باشید که حتماً در ادامه با این نرم¬افزار کار خواهیم کرد. در شکل بالا بر روی گزینه‌ی یک کلیک کنید تا یک View جدید ایجاد کنید.

 در این صفحه و در قسمتView Name، یک نام برای نمای جدید خود وارد کنید و بعد، اگر گزینه‌ی یک را انتخاب کنید، این نما فقط برای کاربری که در حال ایجاد آن است به نمایش گذاشته خواهد شد، امّا اگر گزینه‌ی دوم را انتخاب کنید، این نما برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد، در قسمت شماره‌ی سه باید نام اطّلاعاتی که می‌خواهید در این نما به نمایش گذاشته شود را انتخاب کنید، با برداشتن تیک هر یک از گزینه‌های موجود، آن گزینه در نما نشان داده نخواهد شد، بقیّه¬ی گزینه‌ها نیز به مانند آموزش‌های قبلی است. بر روی OK کلیک کنید تا نتیجه¬ی کار را مشاهده کنید. 

 در شکل زیر نمای جدید با نام List View را مشاهده می‌کنید که در کنار نمای قبلی ظاهر شده است و اطّلاعاتی که در داخل آن قرار دارد انتخابی است، یکی از استفاده‌های مفیدی که می‌توانید از این نما داشته باشید این است که یک نمای عمومی ایجاد کنید و اطّلاعات داخل آن را فیلتر کنید تا هر کاربر فقط اطّلاعات خود را مشاهده کند و دیگر اینکه می‌توانید یک نمای کلّی بدون هیچ فیلتری برای مدیر ایجاد کنید تا همه¬ی اطّلاعات و آیتم‌های داخل لیست را مشاهده کند.

 برای تغییر نما می‌توانید از طریق تب LIST و در قسمتCurrent View (نمای فعلی)، نمای مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 برای ویرایش و ایجاد نمای جدید می‌توانید به مانند شکل زیر وارد لیست خود شوید و بر روی آیکون … کلیک کنید و گزینه‌ی مورد نظر خود را انتخاب کنید؛ برای بررسی بقیّه¬ی نما‌ها بر رویCreate View کلیک کنید.

 در این صفحه بر روی Datasheet View کلیک کنید تا یک نمای کاربرگ و به صورت اکسل ایجاد کنید.

 این قسمت نیز دقیقاً مانند نماهای استاندارد است که باید یک نام برای آن وارد کنید و تنظیمات آن را انجام دهید؛ بر روی OK کلیک کنید.

 در شکل زیر، نمای Data را که از نوع Datasheet ایجاد کردید را مشاهده می‌کنید که همه¬ی گزینه‌های آن به مانند صفحات اکسل قابل تغییر است.

 دوباره وارد ایجاد نما شوید و بر روی گزینه‌ی سوم، یعنی Calendar View کلیک کنید، این نما اطّلاعات را بر اساس روز، هفته و ماه به شما نمایش می‌دهد.

 در این صفحه، نام نمای خود را وارد کنید، در قسمت شماره‌ی یک که در همه‌ی نماها وجود دارد و به آن اشاره نکردیم، اگر تیک گزینه‌ی Make this the default view را انتخاب کنید، این نما در لیست مورد نظر به عنوان نمای پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود و زمانی¬که لیست را باز کنید این نما نمایش داده خواهد شد؛ در قسمت شماره‌ی دو باید مشخّص کنید که محتویّات لیست بر اساس کدام ستون در جدول چیده شوند که در هر دو قسمت باید گزینه‌ی Created را انتخاب کنید.  

 در پایین همان صفحه، گزینه‌های دیگری را مشاهده می‌کنید؛ در قسمت شماره‌ی یک باید مشخّص کنید که کدام قسمت (روز، هفته، ماه) به عنوان یک برچسب در کنار نمای مورد نظر ظاهر شود که این موضوع را بعد از ساخت نما مشاهده خواهید کرد؛ در قسمت شماره‌ی دو نیز مشخّص ‌کنید که کدام (روز، هفته، ماه) به صورت پیش¬فرض بعد از باز کردن لیست به نمایش گذاشته شود؛ بر روی OK کلیک کنید.

 

 همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، نمای مورد نظر از نوع تقویم ایجاد شد و وارد آن شدیم، اگر به تقویم نگاه کنید بر روی Month، یعنی ماه قرار گرفته است و در هر روزی که اطّلاعات جدید ایجاد شد، این اطّلاعات در همان روز در تقویم ثبت شده است؛ از تب Calendar می‌توانید (روز، هفته، ماه) را تغییر دهید.

نمای دیگری که می‌توان ایجاد کرد از نوع Gantt است که گزینه‌ی خوبی برای مدیران پروژه است؛ در این نوع نما، محدوده¬ی نموداری وظایف مشخّص شده است، برای ایجاد این نما بر رویGantt View کلیک کنید.

 

 در این قسمت، نام نمای خود را وارد کنید؛ در قسمت شماره‌ی یک (Columns) می‌توانید ستون‌های قابل نمایش در نما را مشخّص کنید؛ در قسمت شماره‌ی دو می‌توانید زمان شروع پروژه، عنوان، مدّت کار و وضعیّت پروژه را با ستون‌هایی که در لیست وارد کردید را انتخاب کنید که البتّه این نما حتماً باید در لیستی که مربوط به پروژه است ایجاد شود؛ بر روی OK کلیک کنید تا نمای مورد نظر ایجاد شود.

 

 در شکل زیر، نمای گانت را مشاهده می‌کنید که در مورد اینکه چگونه کار می‌کند، در قسمت کار باProject Server بیشتر توضیح خواهیم داد.

 

 کار با تنظیمات لیست

برای ایجاد تغییرات در لیست، مانند: تغییر نام، حذف، دسترسی و... باید از تنظیمات مربوط به لیست استفاده کنید که گزینه‌ی بسیار خوبی برای مدیریّت لیست است.

برای ورود به قسمت تنظیمات وارد لیست مورد نظر خود شوید و از قسمت List-1، گزینه‌یList Settings را انتخاب کنید که این موضوع را در شکل مقابل مشاهده می‌کنید.

 

 

در قسمت List Settings، گزینه‌های متفاوتی را مشاهده می‌کنید، مثلاً برای اینکه این لیست را حذف کنید باید بر روی Delete this list در شکل زیر کلیک کنید، یا برای تغییر نام لیست مورد نظر باید بر روی گزینه‌ی اوّل، یعنی List name, description and navigation کلیک کنید؛ در ادامه و در صورت نیاز، گزینه‌های مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.

 در پایین صفحه، قسمت Columns یا همان، ستون را مشاهده می‌کنید؛ در این قسمت می‌توانید خصوصیّات یا نام یک ستون را با کلیک بر روی آن تغییر دهید، توجّه داشته باشید برای حذف یک ستون باید از همین طریق اقدام کنید.

 

 در آخر صفحه، گزینه‌های زیر را مشاهده می‌کنید؛ در قسمت شماره‌ی یک می‌توانید با کلیک بر رویCreate Column، یک ستون جدید ایجاد کنید؛ در قسمت شماره‌ی دو، یک¬سری ستون‌های آماده وجود دارد که در گروه¬های مختلف قرار دارند، شما بر حسب نیاز خود آنها را انتخاب می‌کنید؛ در قسمت شماره‌ی سه می¬توانید ترتیب اولویّت ستون‌ها را مشخّص کنید که این موضوع را در درس‌های قبلی اشاره کردیم؛ قسمت شماره‌ی چهار برای ایندکس کردن دو ستون در لیست استفاده خواهد شد؛ در قسمت شماره‌ی پنج می‌توانید تمام نماهایی که ایجاد کردید را مشاهده کنید. در جلوی نما‌ها، ستون‌هایی وجود دارد که ستون Default View برای مشخّص کردن نمای پیش‌فرض برای ورود به لیست است، در آخر صفحه و در قسمت شماره‌ی شش، اگر بر روی Create View کلیک کنید می‌توانید نمای جدیدی ایجاد کنید که این کار را قبلاً انجام دادیم.

 

 

 شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - بررسی کلی سرور‌ها (درس اول)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - راه اندازی سرور دیتابیس (درس دوم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - راه اندازی سرور شیرپوینت (درس سوم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - کار با سایت ها و لیست ها در شیرپوینت (درس چهارم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - فیلتر کردن و گروه بندی در لیست‌ها (درس پنجم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - ایجاد نما (View) در شیرپوینت (درس ششم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - کار با Task (وظایف) در شیرپوینت (درس هفتم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - ایجاد Template از لیست شیرپوینت (درس هشتم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - کار با ستون Lookup در شیرپوینت(درس نهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم -کار با InfoPath در شیرپوینت (درس دهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - ایجاد شرط در InfoPath (درس یازدهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - دریافت اطّلاعات لیست دیگر در فرم Infopath (درس دوازدهم)

 

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
0 کاراکتر
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
کد تصویری را وارد کنید

آخرین مطالب سایت

Search