کتاب‌های آموزشی شبکه

بهترین کتاب‌های شبکه با بالاترین کیفیت
CCNA Security

CCNA Security

تعداد صفحه : 312
زیر مجموعه : سیسکو
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی
تاریخ نگارش: 27 دی 1398
VMware Systems

VMware Systems

تعداد صفحه : 246
زیر مجموعه : مجازی‌سازی
تاریخ نگارش: 23 دی 1398
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی
SQL Server 2019

SQL Server 2019

تعداد صفحه : 463
زیر مجموعه : مایکروسافت
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی
CCNA 200-301

CCNA 200-301

تعداد صفحه : 713
زیر مجموعه : سیسکو
تاریخ نگارش: 1 تیر  1399
نسخه‌ی : چاپی
زبان کتاب : فارسی
مدير شبكه يك

مدير شبكه يك

تعداد صفحه : 413
زیر مجموعه : مايكروسافت و مجازي سازي
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی

مدير شبكه دو

مدير شبكه دو

تعداد صفحه : 446
زیر مجموعه : مايكروسافت و مجازي سازي
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی
Skype for business & Exchange 2016

Skype for business & Exchange 2016

تعداد صفحه : 258
زیر مجموعه : مایکروسافت
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی
Horizon View 8

Horizon View 8

تعداد صفحه : 160
زیر مجموعه : مجازي سازي
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی
كريو كنترل

كريو كنترل

تعداد صفحه : 141
زیر مجموعه : روتر
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی

Linux Ubuntu

Linux Ubuntu

تعداد صفحه : 127
زیر مجموعه : لينوكس
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی
MCSE 2012

MCSE 2012

تعداد صفحه : 373
زیر مجموعه : مایکروسافت
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی
Sharepoint 2013

Sharepoint 2013

تعداد صفحه : 418
زیر مجموعه : مايكروسافت
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی
Sharepoint 2016

Sharepoint 2016

تعداد صفحه : 302
زیر مجموعه : مايكروسافت
نسخه‌ی : الکترونیکی (PDF)
زبان کتاب : فارسی

آموزش‌هاي سايت

آموزش شبکه
لیست کامل آموزش‎های سایت سایت
آموزش VMware Horizon 8

پیش‌نیازهای نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار Horizon View (درس اول)

ایجاد Rule برای دسترسی Horizon 8 به سرور VCenter (درس دوم)

نصب و راه‌اندازی Horizon Connection 8 (درس سوم)

پیکربندی Horizon Connection (درس چهارم)

نصب و راه‌اندازی VMware Horizon Composer (درس پنجم - بخش اول)

نصب و راه‌اندازی VMware Horizon Composer (درس پنجم - بخش دوم)

تنظیم پایگاه داده برای فعال‌کردن Event (درس ششم)

نصب و راه‌اندازی سرور RDS (درس هفتم)

آموزش Horizon View 8- اضافه‌کردن Desktop RDS در حالت دستی (درس هشتم)

آموزش Horizon View 8 - نصب Vmware Horizon Client (درس نهم)

آموزش Horizon View 8 - نصب Vmware Horizon Client (درس دهم)

آموزش Horizon View 8 - ساخت و بهینه‌سازی سیستم‌عامل برای مجازی‌سازی دسکتاپ (درس یازدهم)

آموزش Horizon View 8 - تنظیم و مدیریت Desktop Pools (درس دوازدهم)

آموزش Horizon View 8 - کار با VM Customization Specifications VM Storage (درس سیزدهم)

آموزش Horizon View 8 -تنظیم و مدیریت Manaual Desktop Pools (درس چهاردهم)

آموزش Horizon View 8 - ایجاد Desktop Pools با ویندوز سرور (درس پانزدهم)

آموزش Horizon View 8 - کار با Horizon Connection تحت وب (درس شانزدهم)

آموزش Horizon View 8 -دسترسی به Horizon View از طریق اینترنت (درس هفدهم)

آموزش شيرپوينت

 شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - بررسی کلی سرور‌ها (درس اول)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - راه اندازی سرور دیتابیس (درس دوم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - راه اندازی سرور شیرپوینت (درس سوم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - کار با سایت ها و لیست ها در شیرپوینت (درس چهارم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - فیلتر کردن و گروه بندی در لیست‌ها (درس پنجم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - ایجاد نما (View) در شیرپوینت (درس ششم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - کار با Task (وظایف) در شیرپوینت (درس هفتم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - ایجاد Template از لیست شیرپوینت (درس هشتم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - کار با ستون Lookup در شیرپوینت(درس نهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم -کار با InfoPath در شیرپوینت (درس دهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - ایجاد شرط در InfoPath (درس یازدهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم -کار با نرم‌افزار SharePoint Designer (درس سیزدهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - فعّال‌سازی ایمیل در شیرپوینت (درس چهاردهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - امنیّت در شیرپوینت 2016 (درس پانزدهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - طرّاحی در شیرپوینت 2016 (درس شانزدهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - کار با کدهای HTML و CSS در صفحات (درس هفدهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - ایجاد Masterpage در شیرپوینت 2016 (درس هجدهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - بررسی کلی سرور‌ها (درس نوزدهم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - کار با ShortPoint Dashboard(درس بیستم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - کار با نرم‌افزار Shortpoint ( بیست و یکم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - کار با نرم‌افزار Shortpoint (درس بیستم و دوم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - بررسی Action های نرم‌افزار Nintex (درس بیستم و سوم)

شیرپوینت را قورت دهید ویرایش دوم - ارسال ایمیل در نینتکس (درس بیستم و چهارم)

نظرات خود را ارسال کنید

نظرات خود را ارسال کنید