فرشید باباجانی - متخصّص شبکه‌های سیسکو و مایکروسافت.

سوابق تحصیلی:

سوابق حرفه ای :

به گروه تلگرامی شبکه بپیوندید و سؤالات خویش را مطرح نمائید.

Click Here