کتاب هایی که در آینده منتشر خواهد شد

Sharepoint 2016

کتاب آموزشی "شیرپوبنت را قورت دهید 3" آموزش هوش تجاری

Coming Soon

CCNP

آموزش دوره‌ی مهندسی ارشد شبکه سیسکو با آخرین تغییرات آن در سال 2018

Coming Soon

CCNA Security

آموزش کامل دوره‌ی کارشناسی امنیت شبکه سیسکو با بهره گیری از آخرین آپدیت‌ها

Coming Soon

برای عضویت در گروه لطفاً درخواست خود را ارسال کنید

Click Here